FOTO SAFARI

Tim se kreće unapred definisanom rutom uz pomoć dobijenih fotografija. Moraju da prepoznaju mesta i pronađu tačne lokacije gledajući fotografije. Takođe moraju da naprave grupne fotografije, koie će im ostati i kao uspemena na ovu avanturu.

Interested? Write us!