STRELIČARSTVO

Streličarstvo je veština gađanja lukom i strelom. Svaki tim prolazi osnovnu obuku o bezbednosti i rukovanju olimpijskim lukom i strelom. Potom počinje takmičenje timova. Cilj je odapeti strelu ka udaljenom cilju i pogoditi centar. Streličarstvo pripada grupi tzv. belih sportova zajedno sa tenisom, golfom i sl.

To je sport kojim se zaista mogu baviti muškarci i žene svih starosnih doba, zahteva smirenost i koncentraciju, omogućava boravak i kretanje u prirodi, u zimskom periodu omogućava boravak i kretanje u prirodi, u zimskom periodu vezba se u sportskoj dvorani, tako da se aktivnosti odvijaju tokom cele godine.

Zainteresovani? Pišite nam!